SVARBI INFORMACIJA

SVARBI IR AKTUALI INFORMACIJA:
Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje šalies teritorijoje paskelbtas karantinas. Įsigaliojo infekcijų plitimą ribojantis režimas. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Nuo lapkričio 9 dienos Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ veikla organizuojama vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šio sprendimo 1.2 ir 2 punktai numato būtinybę visiems vyresniems nei 6 metų asmenims ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Apsaugos priemonėmis vyresnius nei 6 metų amžiaus vaikus turi aprūpinti tėveliai.
Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas nebūtinas tik asmenims, turintiems neįgalumą, kuomet dėvimo apsaugos priemonės gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šio sprendimo 1.11. punktas numato, jog pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami. 
 
Nuoroda į LR sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e87840204011ebb0038a8cd8ff585f
 
Dėkojame Jums už supratingumą ir nusiteikimą saugoti vieni kitus.
Kilus klausimams galite skambinti įstaigos mob. 8656 06207 arba kreiptis raštu el. p. salduve@splius.lt

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS