Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS:

Švietimo įstatymas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Aprašo aktuali suvestinė redakcija nuo 2024-09-01

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“:

Prašymas dėl vaiko registravimo į įstaigos duomenų bazę

Prašymas dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatų taikymo

Pedagoginės veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems ugdytiniams tvarkos aprašas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto įstaigoje prevencijos taisyklės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įstaigoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

 

Informacija atnaujinta — 2024/07/17 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS