Teisės aktai

Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Prašymas dėl registravimo į eilę

Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO

Lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

VAIKO-ASMENYBĖS-ŪGTIES-KONCEPCIJA

Šiaulių lopšelio-darželio pedagoginės veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Įsakymas dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2022/11/23 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS