Istorija ir tradicijos

Istorija

Lopšelis-darželis „Salduvė“ dirba nuo 1967 metų gegužės 15 dienos. Įstaiga yra įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio iš kur ir kilo darželio pavadinimas. Turime sukūrę darželio himną ir institucijos logotipą. Darželis yra unikalioje aplinkoje netoli Jaunųjų gamtininkų centro, Buitinių paslaugų skyriaus, Sanatorinės mokyklos ir „Salduvės“ pagrindinės mokyklos. Ikimokyklinės įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Lopšelyje-darželyje „Salduvė“ dirba 36 darbuotojai, iš jų 19 pedagogų. Visos auklėtojos turi pasitvirtinusios vyresniosios auklėtojos kategoriją. Vaikų meninę saviraišką ugdo muzikos vadovė, su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimus dirba logopedės, visapusišką pagalbą vaikui ir šeimai teikia socialinis pedagogas.

Darželyje turime  dailės,  gamtos, žaidimų, saugaus eismo erdves; sporto ir meninio ugdymo sales. Vaikų papildomas ugdymas vyksta kiekvienais metais atsinaujinančiuose būreliuose: šokių, krepšinio,  gamtos, dailės, anglų kalbos, mažųjų tyrinėtojų.

Mažieji Salduviukai turi galimybę papildomai ugdytis kitose institucijose. Kiekvieną savaitę vyksta į Jaunųjų gamtininkų centrą. 

Misija

Organizuoti kokybišką, šiuolaikinius visuomenės lūkesčius atitinkantį, ugdymo procesą.

Todėl siekiame:

 • teikti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros, ugdymo ir užimtumo paslaugas;
 • teikti poreikius atitinkančias, papildomas paslaugas ugdytiniams;
 • nuosekliai atnaujinti edukacinę lauko aplinką;
 • tobulinti ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą;
 • tapti nuolat besimokančia, atsinaujinančia įstaiga.

Tikslai

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ atlieka svarbų ugdymo darbą jaunųjų šiauliečių tarpe. Tai gera vaikų priežiūra, kryptinga aplinkos pažinimo sistema ir sveikos gyvensenos principų diegimas. Tokia veikla sudaro puikias prielaidas darželio ugdytiniams pasirengti mokyklos lankymui. Darželyje yra siekiama ugdyti vaikų aplinkosaugos, ekologinę kultūrą, savimonę, pagarbą ir meilę tėvynei, atsakomybę už savo poelgius. Tai yra labai svarbu, kadangi tinkamas piliečių ugdymas turi prasidėti jau nuo jaunų dienų. Dėmesys ekologiniams klausimams įgauna vis daugiau reikšmės tiek Lietuvos, tiek ir pasauliniu mastu, ir todėl švietimas šioje srityje yra itin svarbus.

Todėl vienas pagrindinių Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ veiklos ilgalaikių tikslų – plėsti ir gilinti ugdytinių žinias apie aplinką ir sveiką gyvenseną, suteikiant praktinės veiklos įgūdžių gyvenamajai aplinkai pažinti, ugdant aplinkosauginį mąstymą, formuojant palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime. Siekiama, kad ugdytiniai galėtų papildomai visapusiškai plėtoti savo gabumus, tenkinti pažintinius interesus ar saviraiškos poreikį organizuotuose būrelių užsiėmimuose, renginiuose.

Tikslo įgyvendinimui yra pasirinkti šie uždaviniai:

 • suteikti ugdytiniams galimybę tenkinti saviraiškos poreikius kuo įvairesnių veiklos sričių būreliuose;
 • integruoti ekologijos ir aplinkosaugos žinias į vaikų ugdymą;
 • gilinti, praplėsti vaikų sveikatingumo įgūdžius ir įpročius;
 • skatinti auklėtojus kelti kvalifikaciją, naudoti efektyvius švietimo metodus, aktyvinti metodinę veiklą.

Kitas ilgalaikis organizacijos tikslas – užsitikrinti papildomų pajamų šaltinių. Tam nuo 2006 m., atsižvelgiant į rinkos poreikius, planuojama ieškoti galimybių plėtoti papildomas paslaugas. Tokiu būdu įmanoma didinti Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ populiarumą. Projektų rengimas, rėmėjų paieška bei bendradarbiavimas su mikrorajono institucijomis.

Tradicijos

Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu. Švenčiame šias tradicines šventes:

 • „Vėl rugsėjis – rugsėjo 1-oji“.
 • Rudens derliaus šventė: „Vasarėlės palydėtuvės – rudenėlio sutiktuvės“.
 • „Rudeninė sausų puokščių“ paroda (vaikų rankų darbeliai, įstaigos interjero puošimas).
 • „Kalėdos!“ šventiniai koncertai. „Kalėdiniai skaitymai „Varsos“ bibliotekoje.
 • „Trys Karaliai“.
 • „Užgavėnės“! Morių paroda. Užgavėnių kaukių paroda „Varsos“ bibliotekoje.
 • „Margučiai, riedėkit jau šventė atėjo“ – šv. Velykos (kovo, balandžio mėn.).
 • Kaziuko mugė. Svečiuose amatų žinovai. Darbelių paroda ir pardavimas.
 • Motinos diena! Šventiniai koncertai „Gyvenk sveikai, sportuok linksmai“ – sporto šventė (gegužės mėn.).
 • „Vaikystės spindulėlis“ – vaikų gynimo diena (birželio mėn.).
 • Pavasarinis tradicinis kiemo šou!
 • Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus madų šou.
 • Žaidimai ir knygučių pristatymas Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Varsa“ filiale.
Informacija atnaujinta — 2020/05/05 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS