Pasiekimai

2022-03-09 „Bitučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytoja Daiva Seirackiene dalyvavo sporto žaidynėse „Sportas visiems“ ir gavo padėką už dalyvavimą sporto žaidynėse „Sportas visiems: mažylių labirintas“.
2022-03-03 „Bitučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Smalsieji inžinieriai“ ir gavo padėką už dalyvavimą.
2022 m. vasarį gauta padėka už puikų pasirodymą projekto „Sveikatiada“ konkurse „Mano mėgstamiausias užkandis“, kuriame 2021 m. dalyvavo visų grupių ugdytinai.
2022-02-24 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo padėką už dalyvavimą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kūrybinių darbų parodoje „Spalvotieji instrumentai“.
2022-02-01 dailininkė Inga Dobrovolskytė-Kvedarienė įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ kolektyvui už galimybę eksponuoti abstrakcijų parodą „Charizma“. Parodą buvo galima pamatyti 2022 m. vasario 1 d. – kovo 11 d. laikotarpiu.
2022-01-13 Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną.
2021-12-29 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ komandai „Salduviukai“ už dalyvavimą projekte „Sveikata visus metus 2021“.
2021-12-01 Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už abipusiai naudingą partnerystę ir ilgametį bendradarbiavimą.
2021-09-14 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už vaikų maitinimą ekologiškais pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistema pagamintais produktais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Įstaiga dalyvavo projekte ir 2022 m. III-IV ketv. maisto patiekalai ugdytiniams buvo gaminami iš ekologiškų maisto produktų.
2021-07-07 projekto „Sveikatiada“ vadovė Laura Blaževičiūtė įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už pastangas ir atsidavimą įgyvendinant projekto „Sveikatiada“ 2020–2021 metų veiklas ugdymo įstaigoje.
2021-06-08 gauta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ ir veiklų organizavimą įstaigoje.
2021-05-28 gauta padėka už dalyvavimą projekte „Sveikatiada“ ir už fantastiką pasirodymą konkurse „Užkandžių fiesta“.
2021-05-13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą edukaciniame-kūrybiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera“.
2021-04-29 gauta padėka už dalyvavimą projekte „Sveikatiada“ ir už puikų dalyvavimą konkurse „Šokio virusas“.
2021-03-31 Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Svetlanai Mažeikienei už dalyvavimą tarptautinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Pavasario pranašai“.
2021-03-26 Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ įteikė padėkas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir logopedei Monikai Morkutei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Močiutės linksmieji žodeliai“.
2021-03-10 Vilniaus r. Nemenčinės lopšelis-darželis įteikė padėkas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei už išradingumą ir kūrybiškumą dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Nupiešiu dainą Lietuvai“.
2021-02-17 Radviliškio muzikos mokykla įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir ansambliui „Salduviukai“ už dalyvavimą Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“.
2021-02-16 Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Svetlanai Mažeikienei ir „Aitvarėlių“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikiniame plenere „Sniego karalystė 2021“.
2021 m. vasarį Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniame festivalyje „Lietuvos spalvos 2021“.
2020-12-31 Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikinėje fotografijų parodoje „Aš mažasis inžinierius, kuriu savo svajonių darželį“.
2020-12-10 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už aktyvų dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšinių atlikėjų projekte „Pele, pele, nešk miegelį“.
2020-12-04 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už ugdytinių parengimą iniciatyvai „Švarių rankų šokis“.
2020-11-16 Tarptautinė istorinio teisingumo komisija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už Tarptautinės tolerancijos dienos organizavimą bendruomenėje.
2020-11-09 Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotraukų parodoje „Nuostabi atradimo akimirka“.
2020-10-16 Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“ įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už aktyvų dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių-inžinierinių darbų parodoje „Svajonių namas. Smagu būti kūrėju“.
2020-10-04 Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse „Muzikinė mandala“.
2020-07-10 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už kūrybišką ir inovatyvų ugdymą, organizuojant projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ veiklas nuotoliniu būdu.
2020 m. gruodį Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodoje „Žibintų šviesoje“.
2020 m. gruodį Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikiniame projekte erdvinių eglučių kūrime „Papuošiu Kalėdas savo eglute“.
2020 m. gegužę Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilniaus universiteto Botanikos sodas įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Mažeikienė kartu su „Aitvarėlių“ grupės ugdytiniais užėmė I vietą su instaliacija „Mažasis žolininkas“.
2019 m. lapkričio mėnesį lopšelio grupės „Aitvarėliai“ auklėtiniai su pedagoge Svetlana Mažeikiene dalyvavo šalies aplinkosauginiame konkurse „Kita forma“ ir eko objektų kategorijoje laimėjo prizinę I-ąją vietą.
2019 m. lapkričio mėnesį lopšelio grupių pedagogės Svetlana Mažeikienė ir Svetlana Gajauskienė, kartu su „Aitvarėlių“ ir „Pagrandukų“ grupių ugdytiniais, dalyvavo Respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Pedagogės pasidalino ir patobulino savo žinias bei gavo padėką už prisidėjimą prie sveikesnės bendruomenės kūrimo.
2016 m. buvo parengtas aplinkosaugos projektas „Gamtos atspindžiai žiemą“, laimėjome finansinę paramą.
2015 m. buvo parengtas aplinkosaugos projektas „Gamtos atspindžiai“, laimėjome finansinę paramą.
2014 m. priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytinis Gvidas su mama Greta dalyvavo Šiaulių Jaunųjų gamtininkų renginyje, skirtame gyvūnų dienai pažymėti, ir užėmė I vietą.
2014 m. priešmokyklinės ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytinis Orestas D. dalyvavo dviratukų šventėje prie Talkšos ežero, skirtoje Šiaulių dienų renginiui paminėti, ir užėmė VI vietą.
2010 m. Šiaulių miesto VII ikimokyklinukų sporto žaidynėse „Mažasis olimpietis“ dviratukų varžybose Lukas iškovojo I vietą. Apdovanotas asmeniniu dviratuku.
2009 m. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų dviratukų sporto šventėje, skirtoje Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, Lukas laimėjo III vietą. Apdovanotas asmeniniu dviratuku, kurį padovanojo įstaigai.
2009 m. išleistas papildytas ir pakoreguotas „Smalsių vaikų gamtos kalendorius“. Autoriai: Gražina Kriaučiūnienė, Angelė Laucevičienė, Svetlana Mažeikienė, Vilma Pakalniškytė, Laima Visockienė.
2009 m. įstaigos pedagogai dalyvavo konkurse „Padovanok eglutei žaisliuką“ ir tapo III vietos laimėtojais.
2008 m. Šiaulių miesto VI ikimokyklinukų sporto žaidynėse „Mažasis olimpietis“ paspirtukų varžybose Lukas iškovojo I vietą.
2008 m. Šiaulių apskrities solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Tau, mama“ lopšelio-darželio „Salduvė“ vaikų kvartetas A kategorijoje laimėjo II vietą. Vadovė – neformaliojo ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė.
2008 m. išleistas metodinis leidinys ikimokyklinio amžiaus vaikams „Mažytė istorija…“. Autorė – Gražina Kriaučiūnienė.
2006–2007 metų Šiaulių ikimokyklinių įstaigų sporto žaidynėse „Mažasis olimpietis“ estafečių rungtyje laimėta I vieta.
2006 m. įstaigos pedagogai išleido užduočių knygelę ikimokyklinio amžiaus vaikams „Ikimokyklinis, sveikas būk…“. Autoriai: Danutė Dapševičienė, Nijolė Korsakienė, Janina Pocienė, Albina Rimkevičienė, Zita Riškienė, Olga Skorikova.
2006 m. įstaigos pedagogai išleido „Smalsių vaikų gamtos kalendorius“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių amžiaus vaikams. Autoriai: Gražina Kriaučiūnienė, Angelė Laucevičienė, Svetlana Mažeikienė, Vilma Pakalniškytė, Danutė Urbienė, Laima Visockienė.
2005–2006 m. m. Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtojų metodinė taryba, Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ pedagoges nominavo kaip stilingiausią komandą.
2005–2006 m. m. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro akcijos „Aš noriu gyventi“ piešinių konkurso laureatu tapo ugdytinis Rokas.
2005–2006 m. m. laimėtas projektas Mokytojų kompetencijos centro „Šiuolaikinių ugdymo technologijų taikymas vaikų darželyje“.
2004 m. įstaigos pedagogai išleido užduočių knygelę ikimokyklinio amžiaus vaikams „Sveikas, kai žinau…“. Autoriai: Nijolė Korsakienė, Janina Pocienė, Albina Rimkevičienė.

 

Informacija atnaujinta — 2022/03/27 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS