Pasiekimai

2024-04-08 mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Editai Kivilienei įteikta Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių darbų parodoje „Velykų zuikio pokštai“.
2024-04-03 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe Šiaulių jaunųjų gamtininkų metodinėje veikloje „Inkilų paroda – konkursas“.
2024-03-29 mokytojai Olga Skorikovai ir „Naminukų“ grupės ugdytiniams Amelijai, Elžbietai, Matui, Liucijai, Aleksandr įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybiniame projekte „STEM Velykinis margutis“.
2024-03-29 mokytojoms Daivai Seirackienei, Ingridai Radavičienei, Svetlanai Gajauskienei, mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Editai Kivilienei ir Editai Zaicevai įteiktos padėkos už dalyvavimą su grupių ugdytiniais respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Velykos su STEAM“.
2024-03-29 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta padėka už dalyvavimą su „Naminukų“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Kiškių pieva“.
2024-03-28 mokytojai Silvai Užkurienei įteikta Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų kūrybiniame projekte „STEAM velykinis margutis“ su ugdymo grupės „Švelnukai“ vaikais.
2024-03-27 mokytojai Daivai Šimaitienei įteikta padėka už ugdymo grupės „Saulutės“ dalyvavimą Vilniaus respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų etnokultūrinio-muzikinio vaikų festivalyje „Čiulba paukšteliai – dainuoja vaikeliai“.
2024-03-27 mokytojoms Silvai Užkurienei, Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytiniams įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame STEAM projekte „Pakopa po pakopos“.
2024-03-27 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Velykinis margutis kitaip“.
2024-03-25 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projekte „Laisvės sparnai“.
2024-03-24 socialinei pedagogei Ramunei Klungevičienei įteikta padėka už dalyvavimą piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai 2024“.
2024-03-23 mokytojai Daivai Šimaitienei ir „Saulučių“ grupės ugdytinei Amelijai įteiktos padėkos už dalyvavimą Šiaulių r. Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų bei mokytojų kūrybiniame projekte „STEAM velykinis margutis“.
2024-03-21 mokytojai Daivai Seirackienei ir mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Editai Kivilienei įteiktos Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ padėkos už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybiniame projekte „Mano brangi Lietuva“ su „Bitučių“ grupės ugdytiniais.
2024-03-20 mokytojai Ingridai Radavičienei ir mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Eglei Zaicevai įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Strykt pastrykt- Velykis“ su „Smalsučių“ grupe.
2024-03-18 ugdymo grupės „Švelnukai“ vaikams įteikta padėka už kūrybišką dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Laisvės sparnai“.
2024-03-18 mokytojai Silvai Užkurienei ir „Smalsučių“ grupės ugdytiniams, mokytojai Svetlanai Gajauskienei ir „Aitvarėlių“ grupės ugdytiniams, mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Editai Kivilienei įteiktos padėkos už dalyvavimą Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Laisvės sparnai“.
2024-03-15 mokytojai Olgai Skorikovai ir „Naminukų“ grupės ugdytiniui Lukui įteikta padėka už dalyvavimą inkilų parodoje konkurse Šiaulių miesto jaunųjų gamtininkų centre.
2024-03-14 mokytojai Silvai Užkurienei įteikta Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ padėka už dalyvavimą projekte „Mano brangi Lietuva“ su ugdymo grupių „Švelnukai“ ir „Smalsučiai“ ugdytiniais.
2024-03-13 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų STEAM projekte „Pakopa po pakopos“.
2024-03-08 mokytojai Daivai Šimaitienei ir „Saulučių“ grupės ugdytinei Kirai įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Pažįstu žemę ir vandenį per STEAM veiklas“.
2024-03-08 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte – pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną „Bėgu Lietuvai 2024“.
2024-03-07 mokytojai Daivai Šimaitienei ir „Saulučių“ grupės ugdytinei Gustei įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Su meile žemei“.
2024-03-07 socialinei pedagogei Ramunei Klungevičienei įteikta padėka už dalyvavimą projekte ,,Ritmuokime kartu“.
2024-03-06 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinėje STEAM parodoje „Spindėk širdele, mūsų šalelės trispalvėmis spalvomis“.
2024-03-01 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, tėvų kūrybinių darbų (fotografijų) parodoje virtualioje erdvėje „Namai, kur širdis“.
2024-03-01 mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytinėms Kamilei ir Smiltei įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikinėje virtualioje (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, 1–4 klasių mokinių) piešinių parodoje „ŠALTUKAS“.
2024-03-01 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už kūrybiškumą, ugdytinių pilietiškumo puoselėjimą, dalyvaujant su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame projekte „Mano pilis – mano tvirtovė“.
2024-02-29 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikinėje virtualioje ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Mano Lietuva“.
2024-02-29 mokytojai Olgai Skorikovai ir „Naminukų“ grupės ugdytiniams įteikta padėka už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM projekte „Stebuklingas žodis – Ačiū“.
2024-02-29 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta padėka už dalyvavimą su „Naminukų“ grupe respublikiniame Sveikatiados projekte „Tvari žiema su Sveikatiada“.
2024-02-29 mokytojai Olgai Skorikovai ir „Naminukų“ grupės ugdytiniams Dovydui ir Lukui įteiktos padėkos už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių – kūrybinių dirbtuvių projekte „Laisvės sparnai“.
2024-02-29 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe ikimokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame aplinkosauginiame projekte „Sumanūs išradėjai vaišina paukštelius“.
2024-02-29 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ekologiniame – pažintiniame projekte „Lesyklėlė žiemojantiems paukščiams“.
2024-02-29 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje piešinių parodoje „Žiemos etiudas“.
2024-02-29 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ledo paveikslas“.
2024-02-28 mokytojoms Ingridai Radavičienei ir Daivai Seirackienei įteiktos padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Duona juoda ir šventa…“.
2024-02-27 mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Eglei Zaicevai įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybiniame projekte „Mano brangi Lietuva“.
2024-02-26 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodoje „Lietuva – mano širdyje“.
2024-02-23 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje, kurią organizavo Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.
2024-02-23 mokytojai Olgai Skorikovai ir ‚Naminukų“ grupės ugdytiniams įteikta padėka už dalyvavimą respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Stebuklas sniego rutulyje“.
2024-02-22 socialinei pedagogei Ramunei Klungevičienei įteikta padėka už dalyvavimą tarptautiniame piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“.
2024-02-21 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybiniame projekte „Mano brangi Lietuva“.
2024-02-21 mokytojai Daivai Seirackienei ir mokytojos padėjėjai švietimo pagalbai Editai Kivilienei įteiktos Kauno lopšelio-darželio „Žiedelis“ padėkos už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodoje „Lietuva – mano širdyje“.
2024-02-20 mokytojai Olgai Skorikovai ir ‚Naminukų“ grupės ugdytiniams įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybiniame projekte „Linksmieji besmegeniai“.
2024-02-20 socialinei pedagogei Ramunei Klungevičienei įteikta padėka už dalyvavimą respublikinėje virtualioje vaikų piešinių parodoje „Šaltukas“.
2024-02-19 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinėje STEAM parodoje „Lietuva vaiko akimis“.
2024-02-15 mokytojai Daivai Šimaitienei ir „Saulučių“ grupės ugdytinei Paulai įteiktos Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ padėkos už dalyvavimą respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių darbų projekte-parodoje „Užgavėnės 2024“.
2024-02-14 mokytojo padėjėjai švietimo pagalbai Eglei Zaicevai įteikta padėka už dalyvavimą kartu su ugdytiniais respublikiniame projekte „Mano vardo pirmoji raidė“.
2024-02-13 socialinei pedagogei Ramunei Klungevičienei įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame tapybos konkurse ,,Mane augina Lietuva“.
2024-02-12 mokytojai Daivai Šimaitienei ir „Saulučių“ grupės ugdytinei Jonei įteikta padėka už dalyvavimą tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Pašto ženklas Lietuvai“.
2024-02-07 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų virtualiame projekte „Žiemos mandala“, kurį organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“.
2024-02-06 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Sniegas baltas – mažiems paukšteliams šalta“.
2024-02-02 mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytinėms Smiltei ir Karilei įteiktos padėkos už dalyvavimą tarptautiniame virtualiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo įstaigų vaikų žodinės raiškos projekte „Tik trys raidelės, bet daug žodelių IV“.
2024-01-19 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta padėka už dalyvavimą su „Naminukų“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Puošiamės Kalėdoms“.
2024-01-16 mokytojai Ingridai Radavičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Smalsučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių priemonių bei didaktinių-kalbinių žaidimų projekte „Didaktiniai žaidimai“.
2024-01-11 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta padėka už dalyvavimą su „Naminukų“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinių priemonių nuotraukų parodoje „Metodinės priemonės skirtos pažinti raides“.
2024-01-09 mokytojai Olga Skorikova ir „Naminukų“ grupės ugdytiniams Arianai, Dovydui, Gabijai, Liucijai, Aleksandr įteiktos padėkos už dalyvavimą šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų parodoje „Žiemos snaigė“.
2024-01-05 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekte „Žib žibintai“, kurį organizavo Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“.
2024-01-05 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Aš – tavo draugas“.
2024-01-04 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe kūrybinėje ir meninėje parodoje „Žibintas tai šviesa“.
2023-12-01 mokytojai Daivai Šimaitienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Saulučių“ grupe konkurso „Sveikatiada“ iššūkyje „Pietų lėkštė“.
2023-11-29 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų parodoje „Mes iš lapų“.
2023-11-16 Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už Tarptautinės tolerancijos dienos organizavimą bendruomenėje.
2023-11-15 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Rudens vitražas“.
2023-11-10 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Saugus tamsoje 2023“.
2023-11-08 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Rudens gėrybių kirmėliukas“.
2023-11-07 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už kūrybingumą dalyvaujant su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybiniame projekte „Rudens darbai kieme“.
2023-11-06 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje, virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kūrybinių darbų parodos „Mano derlinukas“.
2023-10-31 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.
2023-10-18 Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą 2022–2023 mokslo metais Sostinės vaikų ir jaunimo centro programoje „Darnus darželis“ suteiktas „Auksinis sertifikatas“, įrodantis, kad įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.
2023-07-07 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo padėką už skirtą laiką ir idėjas įgyvendinant projekto „Sveikatiada“ 2022–2023 m. m. veiklas bei konkursus.
2023-06-29 mokytojoms Daivai Seirackienei ir Vilmai Pakalniškytei įteiktos padėkos už skirtą laiką ir idėjas įgyvendinant programos „Sveikatiada“ 2022–2023 mokslo metų veiklas bei konkursus.
2023-06-06 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir mokytojai Daivai Seirackienei įteiktos Kauno r. Jonučio darželio padėkos už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Draugystės traukinukas 2023“.
2023-06-01 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteiktos padėkos už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų smulkiosios motorikos ir kūrybiškumo lavinimo projekte „Gamtos skaičiai“ ir virtualioje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Tau, mamyte, mano dovanėlė“.
2023-05-31 Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ įteikta VŠĮ Robotikos akademijos įkūrėjo Kristijono Vasiliausko padėka už geranorišką 2022–2023 m. m. bendradarbiavimą, organizuojant VŠĮ „Robotikos akademijos“ veiklas ir taip prisidedant prie prasmingo vaikų ugdymo.
2023-05-31 logopedė Monika Morkutė gavo padėką už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logoritmikos projekte „Tau mamytė“.
2023-05-31 logopedei Gerdai Visockytei įteikta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėka už atsakingą ir kūrybišką darbą ugdant brandžius ir sėkmingus šiauliečius.
2023-05-29 mokytojai Daivai Šimaitienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Saulučių“ grupe projekte „Futboliukas“, skatinant vaikų aktyvų ir sportišką gyvenimo būdą.
2023-05-29 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo padėką už dalyvavimą priešmokyklinio amžiaus vaikų karaokės festivalyje „Dainužėle, suskambėk“.
2023-05-26 Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ įteikta padėka už dalyvavimą konkurse „Gamink su Sveikatiada“.
2023-05-25 mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei ir grupės „Varpeliai“ vaikams įteikta padėka už dalyvavimą ekologiniame konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape.
2023-05-17 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ vaikų grupe viktorinoje „Mažiau – tvariau. Arčiau – sveikiau“.
2023-05-17 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruotame kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymo projekte „Muzikinė logoritmika – 2023“.
2023-05-05 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už „Aitvarėlių“ grupės vaikų parengimą dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Pavasaris sugrįžta ant paukščio sparnų“.
2023-05-05 mokytoja Svetlana Mažeikienė gavo padėką už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų virtualiame projekte „Margaspalviai drugeliai“.
2023-04-30 Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ komandai įteikta Lietuvos mažųjų žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės ir LTOK prezidentės Daina Gudzinevičiūtės padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“
2023-04-24 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Čiulba paukšteliai pamary“.
2023-04-19 Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ įteikta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėka už visuomenės sveikatos puoselėjimą, skleidžiant sveikatą stiprinančių mokyklų idėją, keičiančią visos ugdymo bendruomenės sveikatą.
2023-04-17 mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir ugdymo grupės „Švelnukai“ vaikams (Smiltei, Karilei, Rapolui, Aironui) įteiktos padėkos už dalyvavimą tarptautiniame virtualiame vaikų žodinės raiškos projekte „Tik trys raidelės, bet daug žodelių III“.
2023-04-15 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta padėka už dalyvavimą projekte „Natų šeimos nauja aprangos kolekcija“.
2023-04-14 mokytojos Laima Visockienė ir Olga Skorikova gavo padėkas už respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir mokytojų projekto „Lekiam paskui vėją“ organizavimą.
2023-04-04 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo padėką už dalyvavimą projekte „Bundantys pavasario garsai“.
2023-04-03 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei, mokytojoms Svetlanai Gajauskienei, Daivai Seirackienei įteiktos Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ ir Kauno r. švietimo centro padėkos už dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje „Skambantis darželis: šoku, groju, dainuoju“.
2023-03-31 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ padėka už vaikų parengimą ir dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje „Skambantis darželis: šoku, groju, dainuoju“.
2023-03-31 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Mano pirmoji abėcėlė“.
2023-03-31 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ padėką už dalyvavimą tarptautinėje ir respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meninių darbų parodoje „Mano trispalvė raidė“.
2023-03-31 mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei ir ugdymo grupės „Saulutės“ vaikams įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame STEAM projekte „Pasaulio miestų simboliai su STEAM“.
2023-03-31 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinės ritmikos projekte „Žodį tariu, ritmą jaučiu“.
2023-03-24 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ padėka už ugdytinio Irmanto parengimą dalyvauti tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projekte „Per Atlantą“.
2023-03-24 Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ugdytinis Irmantas gavo Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ padėką už dalyvavimą tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projekte „Per Atlantą“.
2023-03-24 mokytoja Laima Visockienė gavo padėką už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projekte „Per Atlantą“.
2023-03-24 mokytoja Olga Skorikova gavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ padėką už dalyvavimą respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projekte „Kuriu „Bee-bot“ bitutei kilimėlį“.
2023-03-16 mokytojai Olgai Skorikovai įteikta Vilniaus rajono Maišiagalos lopšelio-darželio padėka už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų projekte „Sniego diena“.
2023-03-13 mokytojai Svetlana Mažeikienė gavo padėkas už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe tarptautiniame projekte „Sniego karalystė 2023“ ir respublikiniame konkurse „STEAM laboratorija 2023 – vanduo“.
2023-03-12 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų individualių gebėjimų virtualiame projekte-parodoje „Mano pirštinė raštuota“.
2023-03-10 mokytoja Svetlana Mažeikienė gavo padėkas už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų bei mokytojų kūrybinių darbų projekte „STEAM kūrybinės dirbtuvės žiemą“; už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų virtualioje parodoje „Kaip gražiai plevėsuoja Lietuvos vėliava“; už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, tėvų virtualiame STEAM kūrybinių darbų projekte ,,Pavasario šaukliai“.
2023-03-10 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymo akcijoje ,,Su meile Lietuvai“.
2023-03-08 Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ugdytinis Matas gavo Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėką už pilietiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant projekte „Sveikinu Lietuvą“.
2023-03-08 mokytoja Daiva Seirackienė gavo padėką už ugdytinio parengimą Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų konkursui „Gražiausi žodžiai Lietuvai“.
2023-03-07 Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ansamblis „Salduviukai“ gavo padėką už dalyvavimą Šiaulių miesto ir regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių liaudiškų dainų festivalyje „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“.
2023-03-01 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteiktos padėkos už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų patyriminiame projekte „Žiemos eksperimentai“ ir už respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų STEAM kūrybiniame projekte „Žaliuojanti Lietuva“.
2023-02-10 mokytoja Svetlana Mažeikienė gavo padėką už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio (ankstyvojo) amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybiniame projekte-parodoje „Žiemos piešinys ant lango“.
2023-02-04 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Kauno Šv. Roko mokyklos padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame ikimokyklinių įstaigų projekte „Lesyklėlė sparnuotam draugui“.
2023-02-01 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo padėką už dalyvavimą projekte „Mažieji čiurlioniukai“.
2023-01-31 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteiktos padėkos už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų virtualioje STEAM tyrinėjimų, eksperimentų, atradimų laboratorijoje „Vandens lašelio išdaigos“ ir už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Dovana Vilniui“.
2023-01-31 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame virtualiame ikimokyklinių ugdymo įstaigų dainų ir šokių festivalyje „Žiemos taku“.
2023-01-30 mokytoja Laima Visockienė gavo padėką už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo akcijoje ,,Su meile Lietuvai“.
2023-01-23 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame virtualiame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Dirba pirštukai – žodį tariu“.
2023-01-22 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų ekologiniame – pažintiniame projekte „Lesyklėlė žiemojantiems paukščiams“.
2023-01-09 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ padėka už dalyvavimą projekte „Ritmingos Šv. Kalėdos su STEAM“.
2022-12-30 mokytoja Laima Visockienė gavo padėką už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Kalėdinė eglutė“.
2022-12-22 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualiame muzikiniame projekte „Baltas šokis 2022“.
2022-12-21 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Pele, pele, nešk miegelį“.
2022-12-20 mokytoja Daiva Seirackienė gavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ padėką už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių virtualiame šokių festivalyje „Kaip mokam, taip šokam – 2022“.
2022-12-13 mokytoja Gintarė Sirusaitė-Riukienė ir „Saulučių“ grupės ugdytinė Gabrielė gavo padėką už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje – iniciatyvoje „Mylinti širdis“, skirtoje paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną.
2022-12-12 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Vaisių ir daržovių mandala lėkštėje“.
2022-12-10 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Mums rūpi medis“.
2022-12-07 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo padėką už dalyvavimą Šiaulių miesto sporto renginyje „Kalėdinis mažųjų labirintas“.
2022-12-06 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir ugdytinei Elijai įteiktos padėkos už dalyvavimą projekte „Po viena saule“.
2022-12-05 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Netradiciniai lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės. Kurkime ir mokykimės“.
2022-11-30 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo padėką už dalyvavimą projekte „Rudens dainų mozaika“.
2022-11-30 mokytoja Svetlana Gajauskienė gavo Piniavos mokyklos-darželio padėką už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe STEAM kūrybinių darbų parodoje „Rudeninis obuoliukas“.
2022-11-26 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir logopedei Monikai Morkutei įteiktos Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ padėkos už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Muzikos takeliu 2022“.
2022-11-22 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir įstaigų bendruomenių virtualioje parodoje „Kuo gali pavirsti kamšteliai“.
2022-11-16 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėką už Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimą.
2022-11-09 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekto „Muzika spalvų ir vėjo – 2022“ vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Žvilgsnis pro rudenio langą“.
2022-10-21 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ padėka už dalyvavimą projekte „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok“.
2022-10-10 mokytoja Svetlana Gajauskienė gavo Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ padėką už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe STEAM kūrybinių darbų parodoje „Rudens karoliai“.
2022-09-05 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo VŠĮ „Vaiko labui“ padėką už dalyvavimą programoje „Zipio draugai“.
2022-08-10 mokytojoms Svetlanai Gajauskienei ir Laimai Visockienei įteiktos Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio padėkos už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų virtualiame projekte „STEAM visus metus“.
2022-06-28 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo padėką už skirtą laiką ir idėjas, įgyvendinant projekto „Sveikatiada“ veiklas įstaigoje 2021–2022 m. m.
2022-06-07 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ padėką už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir bendruomenės narių projekte-festivalyje „Skamba dainos Lietuvėlėje, dainuoja mūsų šeimynėlė 2022“.
2022-05-28 mokytojos Daiva Seirackienė ir Danutė Dapševičienė gavo padėkas už projekto „Futboliuko“ kelionės vedlės vaidmens atlikimą 2021–2022 mokslo metais, skatinant vaikų aktyvų ir sportišką gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas.
2022-05-28 Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ gavo padėką už dalyvavimą respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės III etapas“.
2022-05-25 mokytoja Danutė Dapševičienė gavo padėką už dalyvavimą su „Varpelių“ grupe ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“.
2022-05-15 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė ir mokytoja Danutė Dapševičienė gavo Trakų r. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ padėkas už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame meniniame projekte „Saulė, saulelė, saulužė“.
2022-05-05 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų inicijuotame projekte „STEAM labirintuose“.
2022-04-30 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už dalyvavimą už respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Raidės čiauškalės“.
2022-04-29 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteiktos padėkos už dalyvavimą projektuose „Ritmingos Šv. Velykos su STEAM“ ir „Močiutės linksmieji žodeliai“.
2022-04-28 mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei ir grupės „Varpeliai“ vaikams įteikta padėka už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir tėvų virtualiame ekologiniame projekte-parodoje „Žaliasis oliziukas / Green grass heads“, prasmingai prisidedant prie tvaraus vartojimo ugdymo, originaliai ir kūrybiškai plėtojant vaikų ekologinę sampratą, idėjas, pažintinius gebėjimus.
2022-04-19 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta Vilkaviškio lopšelio-darželio „Pasaka“ padėka už dalyvavimą tarptautiniame projekte „Po pasakų tiltais dainų upės teka“.
2022-04-15 mokytoja Daiva Seirackienė gavo Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlės“ padėką už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų inscenizuotų dainų festivalyje „Dainų skrynelė 2022“.
2022-04-15 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė ir mokytoja Daiva Seirackienė gavo Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlė“ padėką už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų inscenizuotų dainų festivalyje „Dainų skrynelė-2022“ .
2022-04-11 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir ugdymo grupės „Saulutės“ ugdytiniams įteiktos Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ padėkos už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Kamilis Sen Sansas – Žvėrių karnavalas: Aktyvūs muzikos klausymosi metodai“.
2022-04-11 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėlis“ padėką už dalyvavimą projekte „Mažų pirštukų pasakaitės“.
2022-04-08 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir mokytojai Danutei Dapševičienei įteiktos Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ padėkos už dalyvavimą projekte „Muzika su STEAM“.
2022-04-05 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir ugdytinei Smiletei už dalyvavimą projekte „Prisiminkim lopšines“.
2022-04-05 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualiame ekologiniame projekte-parodoje „Žaliasis Oliziukas“.
2022-04-01 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už dalyvavimą projekte „Močiutės linksmieji žodeliai“.
2022-04-01 mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei ir grupės „Varpeliai“ vaikams įteikta padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Pavasaris pasipuošė gėlėmis“.
2022-03-31 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mažų pirštukų pasakaitės“.
2022-03-31 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ padėka už dalyvavimą šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų festivalyje „Lietuvos spalvos 2022“.
2022-03-31 mokytojai Danutei Dapševičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Varpelių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Smalsieji inžinieriai“.
2022-03-31 mokytojai Danutei Dapševičienei įteikta padėka už „Varpelių“ grupės ugdytinių parengimą dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų respublikinio muzikinio projekto „Į muzikos šalį ledo ritmu“, už video įrašų pateikimą bei pasidalijimą gerąja patirtimi su respublikos pedagogais.
2022-03-31 mokytojai Svetlanai Mažeikienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Aitvarėlių“ grupe respublikinėje bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir jų pedagogų STREAM kūrybiniame projekte – virtualioje parodoje ,,Gandre, gandre, ga-ga-ga…“
2022-03-31 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe STEAM projekte „Kaip parašyti kitaip“, skirtame Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti.
2022-03-30 logopedei Monikai Morkutei įteikta padėka už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų respublikiniame virtualiame video projekte „Kybur vybur kabarai – mokausi kalbėt gerai“.
2022-03-28 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta padėka už dalyvavimą projekte „Nupiešiu dainą Lietuvai“.
2022-03-28 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Smalsieji inžinieriai“.
2022-03-28 mokytojai Danutei Dapševičienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Varpelių“ grupe respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualiame muzikos ir dailės kūrybiniame projekte „Nupiešiu dainą Lietuvai“.
2022-03-17 meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei įteikta Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ padėka už dalyvavimą Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų inžinierinių iššūkių projekte „Galvok, dėliok ir Morę sukonstruok“.
2022-03-15 mokytojai Daivai Seirackienei įteikta Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ padėka už dalyvavimą su „Bitučių“ grupe respublikiniame STEAM projekte „Kaip parašyti kitaip?“, skirtame Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti.
2022-03-15 mokytojai Laimai Visockienei įteikta padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio įstaigų virtualioje akcijoje – parodoje „Lietuvos Trispalvė“.
2022-03-10 mokytojai Svetlanai Gajauskienei įteikta padėka už dalyvavimą su „Pagrandukų“ grupe respublikiniame, virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų projekte-parodoje „Tai gražumas paukštelių“.
2022-03-09 „Bitučių“ grupės ugdytiniai kartu su mokytoja Daiva Seirackiene dalyvavo sporto žaidynėse „Sportas visiems“ ir gavo padėką už dalyvavimą sporto žaidynėse „Sportas visiems: mažylių labirintas“.
2022-03-03 „Bitučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Smalsieji inžinieriai“ ir gavo padėką už dalyvavimą.
2022 m. vasarį gauta padėka už puikų pasirodymą projekto „Sveikatiada“ konkurse „Mano mėgstamiausias užkandis“, kuriame 2021 m. dalyvavo visų grupių ugdytinai.
2022-02-24 meninio ugdymo mokytoja Remigija Baliutienė gavo padėką už dalyvavimą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kūrybinių darbų parodoje „Spalvotieji instrumentai“.
2022-02-01 dailininkė Inga Dobrovolskytė-Kvedarienė įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ kolektyvui už galimybę eksponuoti abstrakcijų parodą „Charizma“. Parodą buvo galima pamatyti 2022 m. vasario 1 d. – kovo 11 d. laikotarpiu.
2022-01-13 Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną.
2021-12-29 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ komandai „Salduviukai“ už dalyvavimą projekte „Sveikata visus metus 2021“.
2021-12-01 Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už abipusiai naudingą partnerystę ir ilgametį bendradarbiavimą.
2021-09-14 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už vaikų maitinimą ekologiškais pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistema pagamintais produktais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Įstaiga dalyvavo projekte ir 2022 m. III-IV ketv. maisto patiekalai ugdytiniams buvo gaminami iš ekologiškų maisto produktų.
2021-07-07 projekto „Sveikatiada“ vadovė Laura Blaževičiūtė įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už pastangas ir atsidavimą įgyvendinant projekto „Sveikatiada“ 2020–2021 metų veiklas ugdymo įstaigoje.
2021-06-08 gauta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėka Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ ir veiklų organizavimą įstaigoje.
2021-05-28 gauta padėka už dalyvavimą projekte „Sveikatiada“ ir už fantastiką pasirodymą konkurse „Užkandžių fiesta“.
2021-05-13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą edukaciniame-kūrybiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera“.
2021-04-29 gauta padėka už dalyvavimą projekte „Sveikatiada“ ir už puikų dalyvavimą konkurse „Šokio virusas“.
2021-03-31 Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Svetlanai Mažeikienei už dalyvavimą tarptautinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Pavasario pranašai“.
2021-03-26 Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ įteikė padėkas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir logopedei Monikai Morkutei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Močiutės linksmieji žodeliai“.
2021-03-10 Vilniaus r. Nemenčinės lopšelis-darželis įteikė padėkas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Gintarei Sirusaitei-Riukienei už išradingumą ir kūrybiškumą dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Nupiešiu dainą Lietuvai“.
2021-02-17 Radviliškio muzikos mokykla įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir ansambliui „Salduviukai“ už dalyvavimą Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“.
2021-02-16 Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Svetlanai Mažeikienei ir „Aitvarėlių“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikiniame plenere „Sniego karalystė 2021“.
2021 m. vasarį Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniame festivalyje „Lietuvos spalvos 2021“.
2020-12-31 Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Pakalniškytei ir „Švelnukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Respublikinėje fotografijų parodoje „Aš mažasis inžinierius, kuriu savo svajonių darželį“.
2020-12-10 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už aktyvų dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšinių atlikėjų projekte „Pele, pele, nešk miegelį“.
2020-12-04 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už ugdytinių parengimą iniciatyvai „Švarių rankų šokis“.
2020-11-16 Tarptautinė istorinio teisingumo komisija įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už Tarptautinės tolerancijos dienos organizavimą bendruomenėje.
2020-11-09 Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotraukų parodoje „Nuostabi atradimo akimirka“.
2020-10-16 Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“ įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už aktyvų dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių-inžinierinių darbų parodoje „Svajonių namas. Smagu būti kūrėju“.
2020-10-04 Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ įteikė padėką Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ meninio ugdymo mokytojai Remigijai Baliutienei už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse „Muzikinė mandala“.
2020-07-10 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už kūrybišką ir inovatyvų ugdymą, organizuojant projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ veiklas nuotoliniu būdu.
2020 m. gruodį Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodoje „Žibintų šviesoje“.
2020 m. gruodį Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“ padėkojo Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą Respublikiniame projekte erdvinių eglučių kūrime „Papuošiu Kalėdas savo eglute“.
2020 m. gegužę Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilniaus universiteto Botanikos sodas įteikė padėką Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ už dalyvavimą ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Mažeikienė kartu su „Aitvarėlių“ grupės ugdytiniais užėmė I vietą su instaliacija „Mažasis žolininkas“.
2019 m. lapkričio mėnesį lopšelio grupės „Aitvarėliai“ auklėtiniai su pedagoge Svetlana Mažeikiene dalyvavo šalies aplinkosauginiame konkurse „Kita forma“ ir eko objektų kategorijoje laimėjo prizinę I-ąją vietą.
2019 m. lapkričio mėnesį lopšelio grupių pedagogės Svetlana Mažeikienė ir Svetlana Gajauskienė, kartu su „Aitvarėlių“ ir „Pagrandukų“ grupių ugdytiniais, dalyvavo Respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Pedagogės pasidalino ir patobulino savo žinias bei gavo padėką už prisidėjimą prie sveikesnės bendruomenės kūrimo.

Informacija atnaujinta — 2024/05/31 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS