Priėmimas į įstaigą

Gerbiami tėveliai,

Vaikų priėmimas į Šiaulių lopšelį-darželį „Salduvė“ vykdomas vadovaujantis šiuo dokumentu:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aprašu:
1) vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti;
2) tėvai (globėjai), pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. nepatvirtinę pageidavimo lankyti švietimo įstaigos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į pasirinktą švietimo įstaigą einamaisiais metais priimamas tik esant laisvai vietai.

 
Prašymą galima pateikti atvykus į įstaigą arbą internetu prašymų registravimo sistemoje https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php
 
Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigos ir savivaldybės interneto svetainėse

Tėvelių, dėmesiui! Nepamirškite mus informuoti, jei: pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, namų adresas),  neketinate vesti  savo vaiko į mūsų lopšelį-darželį.

Kilus klausimams galite skambinti mob. +370656 06207 arba rašyti el. p. salduve@splius.lt

 

Papildoma informacija apie privalomus skiepus

     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, jog sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. V-683 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) (toliau – pažymėjimas). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas. Minėtoje higienos normoje nustatyti sveikatos saugos reikalavimai privalomi visoms įstaigoms, įmonėms ir grupėms, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, nepriklausomai nuo jų steigėjo.
     Privalomi skiepai nuo tymų, raudonukės ir poliomielito įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Minėti reikalavimai taikomi naujai į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, priimamiems vaikams.
 
Informacija atnaujinta — 2024/02/02 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS