Priėmimas į įstaigą

Gerbiami tėveliai,

Norime atkreipti dėmesį  tiek laukiančių eilėje patekti į lopšelį-darželį „Salduvė“, tiek naujai besiruošiančių registruoti vaiką į eilę įstaigos duomenų bazėje, kad nuo 2020 m. sausio 2 d. įsigaliojo naujas Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459. Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į šio aprašo 11 ir 12 punktus.

Vaiku registravimo ir priemimo tvarkos aprasas nuo 2020-01-01 Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja privalomi skiepai

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija pakartotinai informuoja, jog sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. V-683 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) (toliau – pažymėjimas). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas. Minėtoje higienos normoje nustatyti sveikatos saugos reikalavimai privalomi visoms įstaigoms, įmonėms ir grupėms, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, nepriklausomai nuo jų steigėjo.
 
Privalomi skiepai nuo tymų, raudonukės ir poliomielito įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Minėti reikalavimai taikomi naujai į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, priimamiems vaikams.
 
Grupes komplektuoja įstaigos vadovas vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
 
 
Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigoje, įstaigos ir Savivaldybės interneto svetainėje.

LAISVOS VIETOS ĮSTAIGOJE

Tėvelių, dėmesiui! 

Nepamirškite mus informuoti, jei:  pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, namų adresas),  neketinate vesti  savo vaiko į mūsų lopšelį-darželį.

Informacija atnaujinta — 2020/05/22 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS