Naujienos

Akcija „Kamštelius renku – aplinką puošiu“

Data: 2022-11-06

TVARUMAS (anglų k. „sustainability“) – pirmą kartą sąvoka pavartota 1987 m. Jungtinių Tautų organizacijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“, kurioje išskirtas tvaraus vystymosi strategijos siekis – harmonijos palaikymas tarp žmonių, gamtos bei visuomenės tarpusavio santykių. Tvarus vystymasis – tai daugialypis įsipareigojimas pasiekti geresnę visų žmonių gyvenimo kokybę. Kaip visa tai sujungti? Gal geriausias būdas pradėti nuo […]

Pasitinkame Naujus 2022-2023 mokslo metus

Data: 2022-08-30

Pasitinkame Naujus 2022-2023 mokslo metus:

„Erasmus+“ KA1 projektas „Mokymas ir mokymasis gamtoje“

Data: 2022-07-28

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ penkios pedagogės dalyvavo trumpalaikiame „Erasmus+“ KA1 mobilumo mokymosi tikslais projekte „Mokymas ir mokymasis gamtoje“. Įgyta patirtimi buvo pasidalinta su įstaigos pedagogais, mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų bendruomenei surengti praktiniai mokymai „Kaip sėkmingai ir kūrybiškai ugdyti lauke, pagrindine ugdymosi priemone „naudojant“ gamtą“. Dalinamės 2022 metų kovo-gegužės mėnesiais įgyvendinto „Erasmus+“ KA1 projekto „Mokymas […]

2021-2022 mokslo metų sėkmės, atradimai ir patirtys Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“

Data: 2022-07-08

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenei 2021-2022 mokslo metai buvo kupini naujų patyrimų, atradimų, žinių, neišsenkančio noro augti, tobulėti. Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė mokslo metus pradėjo nuotaikingu šventiniu rytmečiu „Sudie, vasarėle – sveiki, sugrįžę į darželį!“ Entuziastingai ir džiaugsmingai 2021-2022 mokslo metus Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ pradėjo 150 ugdytinių, iš kurių 30 mažųjų Salduviukų į lopšelį-darželį atėjo pirmą […]

Vizitas į Norvegiją pagal ERASMUS+ programą

Data: 2022-06-21

Gegužės 31 – birželio 3 d. logopedė Gerda Visockytė atstovavo mūsų įstaigą ir dalyvavo Norvegijoje vykusiame „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo veiklos seminare „Klimatas, aplinka ir tvarumas: darbas su vaikais nuo 1 iki 9 metų“. Gausybė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš skirtingų Europos šalių susitiko Olesiundo mieste, kad pasidalintų savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi. Seminaro dalyviai […]

Jubiliejinio 55-ojo gimtadienio šventinė programa

Data: 2022-05-15

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ pastatas pastatytas 1967 metais, įstaiga dirba nuo 1967 m. gegužės 15 dienos. 2022 metais įstaiga mini Jubiliejinį 55 metų gimtadienį. Šventei planuoti ir organizuoti buvo sudaryta Gimtadienio organizavimo grupė, kuri nusprendė, kad gegužės 16–20 dienomis visą bendruomenė minės jubiliejinę datą ir kiekvieną savaitės dieną vyks edukacijos vaikams: Gegužės 16 d. pirmadienį – […]

Kviečiame skirti paramą ir pervesti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį

Data: 2022-04-21

Kviečiame Jus skirti paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ ir pervesti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį Dėkojame visiems, parėmusiems arba planuojantiems paremti mūsų švietimo įstaigą. Gautos lėšos naudojamos tik Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ reikmėms – Jūsų vaikų ugdymui(si), vidaus ir lauko aplinkų gerinimui. Pagal galiojančius teisės aktus, savo pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai […]

Apie infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymą

Data: 2022-01-25

2022-04-05 vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 4 punkto 4.1 […]

Kviečiame dalyvauti

Data: 2022-01-13

Kviečiame dalyvauti Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio-edukacinio vaikų ir mokytojų kūrybinių veiklų projekte „MES NUPIEŠIM SMUIKO RAKTĄ“. Projektas skirtas muzikos ir dailės sąsajų integracijai per patyriminį ugdymą, pasitelkiant įvairias STEAM veiklas, interpretuojant smuiko raktą. Dalyvauti gali Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų mokytojai. Norintys dalyvauti projekte iki 2022 m. sausio […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS