Planavimo dokumentai

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 2019-12-31 K-114

2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ profilaktinio vaikų testavimo dėl COVID-19 ligos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įstaigoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

2017 METŲ VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS VISUMINIS ĮSIVERTINIMAS

LOGOPEDINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2022/11/21 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS