Planavimo dokumentai

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

 2018-2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

Ikimokyklinio ugdymo programa „Salduvės takeliu…“

SALDUVĖS TAKELIU

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ NUOSTATAI 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS  

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 2017 METŲ VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS VISUMINIS ĮSIVERTINIMAS

 LOGOPEDINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2020/03/08 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS