Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“: darnaus vystymosi inciatyvos įvertintos „Auksiniu sertifkatu“

2022-2023 mokslo metais Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ įsitraukė į Sostinės vaikų ir jaunimo centro inicijuojamą programą „Darnus darželis“.

Vadovaudamasi nuostata, kad darnumas – tai visą ugdymo įstaigą apimantis požiūris, kuris taikomas ne vien tik ugdymo turiniui, bet ir visai ugdymo įstaigos infrastruktūros planavimo ir valdymo sistemai, Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė įgyvendino daug įvairių darnaus vystymosi iniciatyvų ir veiklų, kurios neliko nepastebėtos.

Įvertinus Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ veiklą pagal numatytus kriterijus, įstaigai suteiktas „Auksinis sertifikatas“, įrodantis, kad įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.

Džiaugiamės šiuo rezultatu ir siekdami toliau tęsti programos „Darnus darželis“ veiklą, jau planuojame darnaus vystymosi veiklas 2023-2024 m. m.

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS