APIE UGDYMO PROCESĄ nuo kovo 30 dienos

Gerbiama Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomene,

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ informuojame, kad nuo 2020-03-30 visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Tai turės vykti iki tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas. Nuotoliniu būdu vykdyti rekomenduojama ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą, įvestas karantinas, bet mes DIRBAME NUOTOLINIU BŪDU.

Grupių auklėtojai paruošė ugdymo(si) nuotoliniu būdu planus, užduotis (atsižvelgdami į vaiko amžių), bendrauja su tėvais. 

Pagalbos vaikui specialistai parengė rekomendacijas tėvams ir atlieka kitus, nuotoliniu būdu įmanomus, darbus.

Reikiama informacija tėvams siunčiama per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. Kiekvieną pirmadienį skelbiamos savaitei skirtos ugdomosios užduotys vaikams. Jas vaikai gali atlikti savarankiškai ar kartu su tėvais, jiems patogiu laiku. Kilus neaiškumams dėl užduočių atlikimo, pedagogai tėvams teikia konsultacijas kiekvieną darbo dieną nuo 11.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. (jei konsultacijų laikas netinka, galite derinti su grupės auklėtoju ar pagalbos vaikui specialistu).

Suprantame, kad tėvams sunku dirbti ir organizuoti vaikų priežiūrą bei aktyviai dalyvauti jų ugdyme. Nuotolinis ugdymas – iššūkis visai lopšelio-darželio bendruomenei. Tikimės Jūsų geranoriškumo ir supratingumo bendradarbiaujant.

Jei Jums kyla klausimų – mielai padėsime! Visada galite kreiptis į grupės auklėtoją, direktoriaus pavaduotoją ugdymui mobiliuoju telefonu 8656 06207. Taip pat galite parašyti žinutę elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, pasirinkę Jums reikiamą specialistą arba elektroniniu paštu salduve@splius.lt.

Pasikeitus situacijai, informuosime.

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS