Apie infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymą

2022-04-05 vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 4 punkto 4.1 papunkčiu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2022-04-05 raštu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08 įsakymu Nr. A-652 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ darbo organizavimo“ ir atsižvelgdami į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją grupėje „Pagrandukai“ taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymo procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą 2022 m. balandžio 6–11 dienomis (imtinai). Vaikai į švietimo įstaigą ugdymui kontaktiniu būdu nebus priimami.

Elektroninio dokumento nuorašas: 

2022-04-08 Nr. A-652 elektroninio dokumento nuorašas

 

2022-02-24 vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 4 punkto 4.1 papunkčiu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2022-02-24 raštu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-24 įsakymu Nr. A-319 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ darbo organizavimo“ ir atsižvelgdami į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją grupėje „Bitutės“ taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymo procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą nuo 2022 m. vasario 24 dienos iki vasario 28 dienos (imtinai). Vaikai į švietimo įstaigą ugdymui kontaktiniu būdu nebus priimami.

Elektroninio dokumento nuorašas: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5727d98095a311ecaf3aba0cb308998c

2022-02-24 Nr. A-319 Elektroninio dokumento nuorašas

 

2022-01-21 vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 4 punkto 4.1 papunkčiu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-01-20 raštu Nr. 5823 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-24 įsakymu Nr. A-93 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ darbo organizavimo“ ir atsižvelgdami į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją grupėse „Smalsučiai“ ir  „Švelnukai“ taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymo procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą nuo 2022 m. sausio 21 dienos iki sausio 28 dienos (imtinai). Vaikai į švietimo įstaigą ugdymui kontaktiniu būdu nebus priimami.

Elektroninio dokumento nuorašas ir kopija: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/019153f07ce111ec993ff5ca6e8ba60c

2022-01-24 Nr. A-93 Elektroninio dokumento nuorašas

2022-01-24 Nr. A-93 Dokumento kopija

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS