2021-2022 mokslo metų sėkmės, atradimai ir patirtys Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenei 2021-2022 mokslo metai buvo kupini naujų patyrimų, atradimų, žinių, neišsenkančio noro augti, tobulėti.

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė mokslo metus pradėjo nuotaikingu šventiniu rytmečiu „Sudie, vasarėle – sveiki, sugrįžę į darželį!“

Entuziastingai ir džiaugsmingai 2021-2022 mokslo metus Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ pradėjo 150 ugdytinių, iš kurių 30 mažųjų Salduviukų į lopšelį-darželį atėjo pirmą kartą, lydimi tėvelių. Kaip bebūtų gaila, 26 priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams šie metai Šiaulių lopšelyje-darželyje buvo skelbiami paskutiniais.

Įpusėjus rugsėjui, Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė dalyvavo kūrybiniame plenere „Rudens mozaika“ ir iš rudens gėrybių sukūrė mozaiką „Salduvės piliakalnio sapnas“.
2021-2022 mokslo metais įsitraukėme ir įgyvendinome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vykdomą projektą  ,,Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.

2021-2022 mokslo metais įgyvendinome programą „Zipio draugai“, kurios metu daug dėmesio skyrėme vaikų psichologinio atsparumo didinimui, socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymui.

Sėkmingai, aktyviai ir kūrybiškai įgyvendinome įvairias vaikų fizinį aktyvumą skatinančias veiklas – Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) inicijuojamą projektą „Futboliukas“; ilgalaikį sveikos gyvensenos ugdymo projektą „Sveikatiada“; sveiko gyvenimo būdo skatinimo projektą „Sveikata visus metus – 2022“; Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuojamą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“; dalyvavome Šiaulių miesto lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro organizuotame renginyje „Mažylių labirintas”.

2021-2022 mokslo metais inicijavome ir organizavome įvairias kūrybines veiklas – muzikinę pramogą „Gėrybių pintinėlėje“; „Salduviukai-pabaisiukai“; „Kiekvienam po gabalėlį puikios nuotaikos“, fotografijų ir kūrybinių darbų parodą „Ką galėčiau padaryti, kad AŠ ir PASAULIS būtų geresnis?“, mokydamiesi būti tolerantiškiems, pakantiems vieni kitiems, statėme, kūrėme, konstravome „Tolerancijos miestą“, minėjome Pasaulinę sveikinimosi dieną, Tarptautinę Draugo dieną, Šviesos (Šv. Liucijos) dieną. Jau antrus metus iš eilės bendruomenė įgyvendino projektą „Salduviukai skaičiuoja dienas iki Šv. Kalėdų“.

2021-2022 mokslo metai tapo reikšmingais bendruomenės augimo ir tobulėjimo metais – įgyvendinome Erasmus+ Ka1 mobilumo projektą „Mokymas ir mokymasis gamtoje“, kurio metu 5 bendruomenės nariai patirties sėmėsi Turkijoje. Logopedė Gerda Visockytė žinias gilino tarptautiniame Nordplius seminare Kopenhagoje, kuriame buvo analizuojamos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo bei tvaraus vartojimo aktualijos bei Norvegijoje vykusiame Erasmus+ Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos seminare „Klimatas, aplinka ir tvarumas: darbas su vaikais nuo 1 iki 9 metų“.

Bendradarbiaujant meninio ugdymo mokytojai Remigijai ir socialinei pedagogei Ramunei inicijuotas ir įgyvendintas projektas „Mes nupiešim smuiko raktą“, į kurį įsitraukė Šiaulių ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

2021-2022 mokslo metais įgyvendinome projektus, kurių metu atkreipėme dėmesį gimtąją lietuvių kalbą „Pasislėpusios raidės, išsibarstę žodžiai“, „Skaičiuotės nutūpusios popieriaus lape“, į gamtos apsaugą – „Laiškas keturkojui draugui“, į žmogaus sveikatą – „Ką daryti, kad būti sveiku?“.

Remdamiesi tarptautinių projektų patirtimi, siekiu ugdyti žingeidžius vaikus, ugdymo veiklas intensyviai organizavome netradicinėse lauko erdvėse, įgyvendinome projektus „Ugdymas(is) be sienų“, kūrybiškai įgyvendinome 8 ugdymo grupių projektus, aktyvinančius vaikų ugdymą(si) lauko erdvėse.

Besibaigiant mokslo metams, Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė nuotaikingai, išradingai ir kūrybiškai minėjo jubiliejinį 55-ąjį gimtadienį, kuris buvo minimas visą savaitę.
2021-2022 mokslo metus užbaigėme priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvėmis, kurių metu ne tik netrūko gražių prisiminimų apie darželį, linksmų šokių ir dainų, linkėjimų darželiui, mokytojoms ir vieni kitiems.

Pasibaigus 2021-2022 mokslo metams, žinome, kad visi prasmingi įvykiai, džiugios akimirkos kažkada baigiasi užleisdami kelią kitiems ne mažiau įdomiems ir nepakartojamiems įvykiams, nuotaikingoms akimirkoms.

Tikime, kad ateinantys 2022-2023 mokslo metais bus ne mažiau sėkmingi, prasmingi, nešantys bendrumo, nori augti ir tobulėti jausmą ir dovanojantys žavias akimirkas.

Linkėdama saugios vasaros ir įkvėpimo naujiems 2022-2023 mokslo metams
Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ bendruomenė

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS